ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ ORTAĞI

Çukurova Üniversitesi, Avrupa Birliği’nin “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı” tarafından desteklenen “Kültürel Miras Olarak Sinema İçin Diyalog: Sınırlar-Arası Diyalog Yoluyla Adana’da Sinemaların Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, Tanınması ve Topluluk Temelli Envanterinin Çıkarılması” (Dialogue for Cinema as Cultural Heritage: Identification, Recognition and Community-Based Inventory of Cinemas as the Intangible Cultural Heritage in Adana via Cross-Border Dialogue) adlı projeye ortak olarak katıldı.

ÇÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fazilet Aksu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği’nin yürüteceği projenin diğer ortakları Antwerp Üniversitesi (Belçika) ve Gent Üniversitesi (Belçika) oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi ve SinemaEvi projenin faydalanıcı ortakları arasında yer alıyor. ÇÜ İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Aydın Çam ve Doç. Dr. İlke Şanlıer Yüksel ise 1 Nisan 2021 tarihinde başlayacak ve 15 ay sürecek projede koordinatör ve araştırmacı/uzman olarak görev yapacaklar. 

Adana’nın sinema tarihine odaklanan proje kapsamında şu etkinlikler gerçekleştirilecek:

− Yaklaşık 120 yıllık Adana sinemalarının tarihinin araştırılması;

− Geçmişten bugüne Adana’da faaliyette bulunan sinema mekânlarının envanterinin çıkarılması ve haritalanması;

− Adana sinema tarihi gezisi rotalarının ve kataloğunun oluşturulması;

− Adana sinema tarihiyle ilgili ulusal ve uluslararası çalıştay, kongre ve konferansların düzenlenmesi;

− Belçika’daki Antwerp ve Gent şehirlerinde sinema tarihini araştıran uzmanların deneyimlerinden yararlanarak Adana sinemalarının kültürel miras olarak tanınması çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Sözleşmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından yapılan projenin yürütülmesinden Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu olacak.