Adana Sinema Mirası ve Sinema Sektörü Çalıştayı

Bu çalıştay, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakçisi olduğu “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Programı (CCH-II)” kapsamında yürütülen “Kültürel Miras Olarak Sinema İçin Diyalog: Sınırlar-Arası Diyalog Yoluyla Adana’da Sinemaların Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, Tanınması ve Topluluk Temelli Envanterinin Çıkarılması” başlıklı Avrupa Birliği projesi kapsamında gerçekleştirilecektir. Çalıştay kapsamında Adana’da sinemacılık, görsel sanatlar ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren yerel ve bölgesel sivil toplum kuruluşlarından, yerel yönetimlerden, kültür ve kültürel mirasla ilgilenen kurum ve kuruluşlarla, sinema ve kültürle ilgili faaliyetlerde bulunan girişimcilerden oluşan katılımcılar Adana sinema tarihinin ve seyir deneyiminin somut olmayan kültürel miras değeri olarak korunması ve yaygınlaştırılması için deneyimlerini ve görüşlerini paylaşacaktır. Bununla beraber yine bu çalıştay kapsamında Adana’da sinema, görsel sanatlar ve kültürel faaliyetlerle ilgili tüm paydaşları bir araya getiren bir ağın oluşturulması da amaçlamaktadır.

 

Adana Sinema Tarihinin ve Seyir Deneyiminin Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Değerlendirilmesi Çalıştayı

Bu çalıştay, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakçisi olduğu “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Programı (CCH-II)” kapsamında yürütülen “Kültürel Miras Olarak Sinema İçin Diyalog: Sınırlar-Arası Diyalog Yoluyla Adana’da Sinemaların Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, Tanınması ve Topluluk Temelli Envanterinin Çıkarılması” başlıklı Avrupa Birliği projesi kapsamında gerçekleştirilecektir. Çalıştay kapsamında Adana sinemalarının 120 yıllık tarihi irdelenecek ve konuyla ilgili alanlarda çalışan akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımıyla Adana sinemalarının tarihi ve seyir deneyimi değerlendirilecektir. Çalıştay kapsamında ayrıca Adana sinema tarihinin korunması, yenilenmesi, yeniden canlandırılması ve yeni kuşaklara aktarılmasıyla ilgili politika önerileri tartışılacaktır.