Adana Sinema Mirası Projesi Kapsamında Yapılan Arşiv Taramaları ve Sözlü Tarih Çalışmaları Belgesel Film Serisine Dönüştü

1960’larda Adana’da yaşamak olağanüstü bir deneyim olmalı… 1960’lar, tüm yoksulluğa ve yoksunluğa rağmen şehrin bizatihi kendisinin şaşalı bir gösteriye dönüştüğü yıllar. Sinemanın merkezde olduğu bir gösteri bu. Ve sinema öylesine etkin bir biçimde bu gösterinin merkezine yer almış ki insanların tasavvurundaki şehir haritasını dönüştürmüş; sokakların resmî adları
unutulmuş ve sinemaların adlarıyla anılmaya başlanmış: Erciyes Sineması Sokağı, İstanbul Sineması Sokağı ya da Asrî Sinema Sokağı gibi… Döneme bizatihi tanıklık edenlerin ifadesiyle “sinemalar, televizyonun henüz evlere girmediği altmışlı yıllarda halkın en önemli eğlence mekânları; hayallerini, meraklarını giderdikleri efsunlu, gizemli bir dünya, bir rüyadır”. Adana’nın
Karşıyaka semtinde çocukluğunu geçiren Tuncer Uçarol hatıralarının peşine düştüğünde yaşadıklarını şöyle aktarıyor: “Ben mahallemi çocukluğumda pek tanımazmışım… İnsan çocukluğunda ezbere yaşarmış… Sonraki yıllarda da öyle… Ne zaman ki bu kitap için kâğıtlara andıçlara düşmeye başladım, sokağımızı çiziktirmeye yeltendim, onu daha iyi tanımaya başladım…”

Adana Sinema Mirası kapsamında yürütülen çalışmalarla, 1960 ve 1970’lerde şehirde yaşayanların sinemalara dair hatıraları ve arşiv çalışmaları bir dizi belgesele dönüştü. Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında, dernek gönüllülerinin, proje ekibinde yer alan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinin, ve aynı üniversitenin Sinema Kulübü ve Özgür Sinematek üyelerinin katkılarıyla hazırlanan beş bölümlük belgeselde Adana sinemalarında çalışanların ve bu sinemalarda film izleyenlerin hatıraları, sinemaların geçen yıllar içindeki dönüşümleri, Adana sinema tarihi ve Adana sinemalarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar yer alıyor. Belgesel filmlere https://www.cinemap.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.