Adana Sinema Mirası Projesi kapsamında bugüne kadar Adana sinema tarihiyle ilgili ulusal ve uluslararası çeşitli paneller, ulusal çalıştay, fotoğraf sergileri, sinema turları ve film gösterimleri düzenlendi. 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali sırasında ise tüm bu etkinliklere ek olarak, Uluslararası Uzman Ağı Oluşturma Çalıştayı yapıldı. 15 ve 16 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenen bu çalıştaya Belçika’nın Gent ve Antwerp Üniversiteleri başta olmak üzere, Avrupa üniversitelerinden sinema tarihi ve sinema mirası alanında çalışan uzmanlar; Belçika Kraliyet Film Arşivi’nden konuklar, Galatasaray Üniversitesi başta olmak üzere, Türkiye’deki üniversitelerden sinema tarihi, film arşivleri ve kültürel miras alanında çalışan araştırmacılar ve uzmanlar katıldı.


Sheraton Grand Adana Hotel – Konferans Salonu ve Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya ve çalıştay kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler boyunca hem Türkiye’deki hem de Avrupa’daki sinema kültürü ve sinemaya gitme deneyimleri tartışıldı. Türkiye’deki sinema kültür(ler)i üzerine yapılan tartışmaların gerçekleştiği panele Gülsenem Gün & Ece Vitrinel (Galatasaray Üniversitesi, İstanbul), Özge Özyılmaz Yıldızcan (Ankara Bilim Üniversitesi, Ankara) ve Nezih Erdoğan (İstinye Üniversitesi, İstanbul) katıldı.
Avrupa’daki sinema kültürleri üzerine tartışmaların gerçekleştirildiği panelde ise Özde Çeliktemel-Thomen (ODTÜ & Bağımsız Araştırmacı, Saraybosna), David Gruwez (Belçika Kraliyet Film Arşivi – CINEMATEK, Bruxelles), Orlando Verde (De Cinema, Antwerp), Iris Verhoeven (J.E.F, Antwerp) ve Eva De Letter (Université libre de Bruxelles, Bruxelles) yer aldı.


15 Eylül 2022’de gerçekleştirilen bu panellerin ardından, çalıştayın ikinci günü olan 16 Eylül 2022’de ise, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda halka açık olarak gerçekleştirilen panelde sinema kültürünün yaygınlaştırılması ve kuşaklararası aktarımının sağlanması bağlamında film festivallerinin rolü, Altın Koza örneği üzerinden tartışıldı. Altın Koza Film Festivali kapsamında düzenlenen Screenfest – Film Festivalleri Sempozyumunuyla işbirliği halinde gerçekleştirilen “Adana Film Festivalleri ve Sinema Mirası: Adana ve Altın Küre Örneği” başlıklı bu panlede Daniël Biltereyst & Philippe Meers “Yeni Sinema Tarihinde Festivalleri Yerel Bağlamlarda Araştırmak”, Aydın Çam “Siyaset ve Haz Arasında: Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin İlk Yılları (1969-1974)” ve İlke Şanlıer “Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Adana’da Sinema Kültürüne ve Sinema Mirasına Katkısı” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Bu panelin ardından ise 1926-1927 yıllarında Adana’da çekilen Modern Türkiye (Het Moderne Turkije) adlı filmin ilk gösterimi, filmin Adana’ya kazandırılmasını sağlayan Belçika Kraliyet Film Arşivi’nden David Gruwez’in sunumuyla yapıldı.


Adana Sinema Mirası projesi etkinlikleri, 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali süresince devam edecek.

 

Kültürel Miras Olarak Sinema İçin Diyalog: Sınırlar-Arası Diyalog Yoluyla Adana’da Sinemaların Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, Tanınması ve Topluluk Temelli Envanterinin Çıkarılması Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı (CCH-II)” kapsamında desteklenmektedir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı (CCH-II)”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa yürütülen ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Hibe programının teknik uygulamasından Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu olup, Sözleşme Makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

 

Proje Hakkında
Projenin Adı: Kültürel Miras Olarak Sinema İçin Diyalog: Sınırlar-Arası Diyalog Yoluyla Adana’da Sinemaların Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, Tanınması ve Topluluk Temelli Envanterinin Çıkarılması (Dialogue for Cinema as Cultural Heritage: Identification, recognition and community-based inventory of cinemas as the intangible cultural heritage in Adana via cross-border dialogue)
Destek Programı: Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı (CCH-II)
Proje Süresi: 19 ay (1 Nisan 2021 – 30 Ekim 2022)
Yürütücü Kuruluş: Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği (Türkiye)
Proje Ortakları: Gent Üniversitesi (Belçika), Antwerp Üniversitesi (Belçika), Çukurova Üniversitesi (Türkiye)
İştirakçiler: Adana Büyükşehir Belediyesi, Sabri Şenevi – Sinema Evi

Bilgi için:
Proje WEB Adresi: https://www.cineheritage.org/
Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği WEB Adresi: http://www.ucanbalon.org.tr/
Proje Koordinatörü: Aydın Çam (aydinaksu@gmail.com)