29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali sırasında, Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği (Adana) tarafından yürütülen; Çukurova Üniversitesi, Antwerp Üniversitesi (Belçika) ve Gent Üniversitesi’nin (Belçika) ortağı; Adana Büyükşehir Belediyesi ve SinemaEvi projenin faydalanıcı ortağı olduğu “Kültürel Miras Olarak Sinema İçin Diyalog: Sınırlar-Arası Diyalog Yoluyla Adana’da Sinemaların Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, Tanınması ve Topluluk Temelli Envanterinin Çıkarılması – Adana Sinema Mirası” projesi kapsamında Adana sinema tarihine odaklanan Ortak Kültürel Miras – Bölgesel Konferansı etkinliği 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 2022 yılının Ekim ayında sona erecek projenin, Adana sinema tarihine ve sinemaya gitme deneyimine ortak kültürel miras bağlamında odaklanan bölgesel konferansına ulusal ve uluslararası çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve uzman katılmıştır.


Yeni Sinema Tarihi alanında çalışan Daniël Biltereyst (Gent Üniversitesi, Gent) ve Philippe Meers’in (Antwerp Üniversitesi, Antwerp) yanı sıra Belçika Kraliyet Film Arşivi’nden David Gruwez (Brüksel); çocuklara yönelik film atölyeleri ve festivalleri düzenleyen JEF’ten Iris Verhoeven (Antwerp); De Cinema Program Koordinatörü Orlando Verde (Antwerp) ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e sinema tarihi araştırmalarını yürüten Özde Çeliktemel-Thomen uluslararası uzmanlar olarak konferansa katıldı. Ulusal sinema araştırmaları alanında çok önemli çalışmaları olan Nezih Erdoğan (İstinye Üniversitesi, İstanbul), Ayşe Toy Par, Gülsenem Gün ve Ece Vitrinel (Galatasaray Üniversitesi, İstanbul), Özge Özyılmaz (Ankara Bilim Üniversitesi, Ankara) ‭ve Beykoz Kundura Kültür Sanat Direktörü Buse Yıldırım da konferansta yer almıştır. Bununla beraber Çukurova Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinden çok sayıda akademisyen; Adana’da kültür, sanat ve sinema alanında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlarla beraber resmi kurum ve kuruluşlardan temsilciler de konferansta Adana sinemaları ve sinemanın kültürel miras olarak önemi konusunda görüşlerini sunmuşlardır. Ayrıca konferansta, projeye katılan gençler sözlü tarih görüşmeleri ve Adana sinema tarihi turu hakkındaki görüşlerini aktarmışlardır.‬‬‬‬‬‬


2021 yılının Nisan ayından bu yana yürütülen Adana Sinema Mirası kapsamında bugün değin şu faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

  • Yaklaşık 120 yıllık Adana sinemalarının tarihinin araştırılması;
  • Geçmişten bugüne Adana’da faaliyette bulunan sinema mekânlarının envanterinin çıkarılması ve haritalanması;
  • Adana sinema tarihi gezisi rotalarının ve kataloğunun oluşturulması;
  • Adana sinema tarihiyle ilgili ulusal ve uluslararası çalıştay, kongre ve konferansların düzenlenmesi;
  • Belçika’daki Antwerp ve Gent şehirlerinde sinema tarihini araştıran uzmanların deneyimlerinden yararlanarak Adana sinemalarının kültürel miras olarak tanınması çalışmalarının gerçekleştirilmesi.